"team hopes" — Słownik kolokacji angielskich

team hopes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół ma nadzieję
  1. team rzeczownik + hope czasownik
    Silna kolokacja

    The best any team can hope for is 10 & 6.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo