"team delivers" — Słownik kolokacji angielskich

team delivers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół świadczy
  1. team rzeczownik + deliver czasownik
    Luźna kolokacja

    This assessment might not have mattered if the team had delivered anything on the field.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo