"teach guitar" — Słownik kolokacji angielskich

teach guitar kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz gitarę
  1. teach czasownik + guitar rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    From 12-years-old, Lane was taught guitar by her father and older brother.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo