"tattoo design" — Słownik kolokacji angielskich

tattoo design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tatuaż projekt
  1. tattoo rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "They are abbreviated from full-body tattoo designs that were found among these ethnic groups," Jordan said.

    Podobne kolokacje: