"tall woman" — Słownik kolokacji angielskich

tall woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysoka kobieta
  1. tall przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The first was a woman better than six feet tall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo