"talk about money" — Słownik kolokacji angielskich

talk about money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozmawiaj o pieniądzach
  1. talk czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We couldn't talk about money because I had more than him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo