"take up one's time" — Słownik kolokacji angielskich

take up one's time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprzyjaźnić się czyjś czas
  1. take czasownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He's involved in some scheme or other that takes up all his time.

    Podobne kolokacje: