"take through time" — Słownik kolokacji angielskich

take through time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź w ciągu czasu
  1. take czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We'll take you on a tour through time and around the world to share details about these magical affairs.

    Podobne kolokacje: