"take the news" — Słownik kolokacji angielskich

take the news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zanieś wiadomość
  1. take czasownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Do you know what he did last night, by way of taking the bad news?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo