"take the bronze" — Słownik kolokacji angielskich

take the bronze kolokacja
Popularniejsza odmiana: take bronze
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź brąz
  1. take czasownik + bronze rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The French team took the bronze, more than two minutes back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo