"take some comfort" — Słownik kolokacji angielskich

take some comfort kolokacja
Popularniejsza odmiana: take comfort
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź jakąś wygodę
  1. take czasownik + comfort rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Here I took some comfort, for now a thought came into my mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo