"take several women" — Słownik kolokacji angielskich

take several women kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman is taken
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierz kilka kobiet
  1. take czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Let every one go who can, taking women and children with them.

    Podobne kolokacje: