"take several risks" — Słownik kolokacji angielskich

take several risks kolokacja
Popularniejsza odmiana: take risks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejmij kilka ryzyk
  1. take czasownik + risk rzeczownik
    Silna kolokacja

    I told him he was taking too big a risk!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo