"take several drugs" — Słownik kolokacji angielskich

take several drugs kolokacja
Popularniejsza odmiana: take drugs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź kilka leków
  1. take czasownik + drug rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I'm probably the only person present who has never taken a drug.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo