"take several aspirin" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: take aspirin
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać kilka aspiryna
  1. take czasownik + aspirin rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You also may take aspirin to lower your risk for having a heart attack.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo