"take profits" — Słownik kolokacji angielskich

take profits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): realizuj zyski
  1. take czasownik + profit rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The idea is to take profits in areas that have done well.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo