"take profit" — Słownik kolokacji angielskich

take profit kolokacja
Popularniejsza odmiana: take profits
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź zysk
  1. take czasownik + profit rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That's the time we take our profits and step back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo