"take pleasures" — Słownik kolokacji angielskich

take pleasures kolokacja
Popularniejsza odmiana: take pleasure
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj przyjemności
  1. take czasownik + pleasure rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We have a group of people over here who take pleasure in getting the media involved.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo