"take pills" — Słownik kolokacji angielskich

take pills kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łykaj proszki
  1. take czasownik + pill rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I had to take the pills every day, of course.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo