"take piano lessons" — Słownik kolokacji angielskich

take piano lessons kolokacja
Popularniejsza odmiana: take lessons
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejmij lekcje fortepianu
  1. take czasownik + lesson rzeczownik
    Silna kolokacja

    A large number of young people also take private lessons.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo