"take parts" — Słownik kolokacji angielskich

take parts kolokacja
Popularniejsza odmiana: take part
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odegraj części
  1. take czasownik + part rzeczownik
    Silna kolokacja

    You have to take the inside or the outside part.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo