"take one's vitamins" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: take vitamins
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać czyjś witaminy
  1. take czasownik + vitamin rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Find someone who has taken vitamins in the past week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo