"take one's tea" — Słownik kolokacji angielskich

take one's tea kolokacja
Popularniejsza odmiana: take tea
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać czyjś herbata
  1. take czasownik + tea rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The three women took their tea in the living room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo