"take one's profits" — Słownik kolokacji angielskich

take one's profits kolokacja
Popularniejsza odmiana: take profits
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać czyjś zyski
  1. take czasownik + profit rzeczownik
    Luźna kolokacja

    That's the time we take our profits and step back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo