"take one's pleasures" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: take pleasure
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać czyjś przyjemności
  1. take czasownik + pleasure rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We have a group of people over here who take pleasure in getting the media involved.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo