"take one's pills" — Słownik kolokacji angielskich

take one's pills kolokacja
Popularniejsza odmiana: take pills
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać czyjś tabletki
  1. take czasownik + pill rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Over the next two and a half years, he took four pills a day.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo