"take one's pain" — Słownik kolokacji angielskich

take one's pain kolokacja
Popularniejsza odmiana: take pains
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać czyjś ból
  1. take czasownik + pain rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It's just a matter of how much pain you can take.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo