"take flights" — Słownik kolokacji angielskich

take flights kolokacja
Popularniejsza odmiana: take flight
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomieść stada
  1. take czasownik + flight rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You might want to take a flight at least one way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo