"take deliveries" — Słownik kolokacji angielskich

take deliveries kolokacja
Popularniejsza odmiana: take delivery
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź dostarczania
  1. take czasownik + delivery rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Another time they asked if the hospital had taken delivery of a large bed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo