"take antidepressants" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź środki przeciwdepresyjne
  1. take czasownik + antidepressants rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You may have to keep taking antidepressants for a long time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo