"take Vitamin" — Słownik kolokacji angielskich

take Vitamin kolokacja
Popularniejsza odmiana: take vitamins
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zjedz Witaminę
  1. take czasownik + vitamin rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Find someone who has taken vitamins in the past week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo