"take Antibiotics" — Słownik kolokacji angielskich

take Antibiotics kolokacja
Popularniejsza odmiana: take antibiotics
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź Antybiotyki
  1. take czasownik + antibiotic rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Most people get better even if they don't take antibiotics.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo