"tactical use" — Słownik kolokacji angielskich

tactical use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktyczne wykorzystanie
  1. tactical przymiotnik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Senior officers would also be instructed on the tactical use of aft power against ground targets.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo