"szybkie pytanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szybkie pytanie" po polsku

szybkie pytanie

rzeczownik
  1. quickie   informal
  1. quick question , QQ (skrót) written   slang

"szybkie pytanie" — Słownik kolokacji angielskich

quick question kolokacja
  1. quick przymiotnik + question rzeczownik = szybkie pytanie
    Silna kolokacja

    He knocked at a door; gave his name in response to a quick question from within.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo