BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"szlifowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szlifowanie" po polsku

szlifowanie

rzeczownik
 1. cutting *
  • szlifowanie, rżnięcie (np. szkła)
   After cutting, this piece of glass will suffice for two windows. (Po rżnięciu, ten kawałek szkła wystarczy na dwa okna.)
 2. rubdown
 3. sanding
  • szlifowanie (papierem ściernym)
 4. burnishing
  • szlifowanie, polerowanie (swoich umiejętności, talentów)
obrazek do "sand" po polsku
czasownik
 1. sand *** , sand down
  • szlifować (papierem ściernym)
   The construction worker sanded the tiles. (Budowlaniec wyszlifował kafelki.)
   You have to sand the walls before you start painting them. (Musisz wyszlifować ściany papierem ściernym, zanim zaczniesz je malować.)
 2. polish , **
  • szlifować, wygładzać, dopracować (np. przemówienie)
   You have to polish your speech - it's good, but not perfect. (Powinieneś dopracować swoje przemówienie - jest dobre, ale nie idealne.)
   She is polishing the speech in her room. (Ona dopracowuje przemówienie w swoim pokoju.)
  • szlifować (chropowatą powierzchnię)
 3. grind ** , grind down
  • szlifować (np. chropowatą powierzchnię) [przechodni]
   He ground down the sharp metal edges. (On oszlifował ostre metalowe krawędzie.)
 4. burnish
phrasal verb
 1. polish up  
  making changes in order to improve something, to add finishing details
 1. denib  

powered by  eTutor logo