"szkolnictwo specjalne" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szkolnictwo specjalne" po polsku

szkolnictwo specjalne

rzeczownik
  1. special education *   [UNCOUNTABLE]
    This year, additional funds were devoted to special education. (W tym roku przeznaczono dodatkowe fundusze na szkolnictwo specjalne.)

"szkolnictwo specjalne" — Słownik kolokacji angielskich

special education kolokacja
  1. special przymiotnik + education rzeczownik = szkolnictwo specjalne
    Bardzo silna kolokacja

    But it's not the answer to all the problems in special education.

powered by  eTutor logo