BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"szept" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szept" po polsku

szept

rzeczownik
  1. whisper ***   [policzalny]
    It was no louder than a whisper. (To nie było głośniejsze od szeptu.)
    "I wonder," said Jack in a whisper. ("Zastanawiam się", powiedział Jack szeptem.)
  2. murmur **  
  3. whispered voice  
  4. susurrus , także: susurration

powered by  eTutor logo