"szepnąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szepnąć" po polsku

szepnąć

czasownik
 1. breathe ***
  • szepnąć, wyszeptać [przechodni]
   He breathed a few tender words. (On szepnął kilka czułych słówek.)
   She breathed his name and passed out. (Wyszeptała jego imię i zemdlała.)
obrazek do "whisper" po polsku
czasownik
 1. whisper ***   [przechodni/nieprzechodni]
  "Come with me," Tom whispered. ("Chodź ze mną", szepnął Tom.)
  He whispered some words into her ear. (On wyszeptał jej kilka słów do ucha.)
  "You've never told me you love me," she whispered. ("Nigdy nie powiedziałeś mi, że mnie kochasz", szepnęła.)
 2. susurrate termin literacki

Powiązane zwroty — "szepnąć"

rzeczownik
szept = whisper +3 znaczenia
szeptanie = breathing +2 znaczenia
czasownik

powered by  eTutor logo