"szczególnie ostrożny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szczególnie ostrożny" po polsku

"szczególnie ostrożny" — Słownik kolokacji angielskich

especially careful kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie ostrożny
 1. especially przysłówek + careful przymiotnik
  Zwykła kolokacja

  Obviously, with the President in residence today, we want to be especially careful.

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie ostrożny
 1. particularly przysłówek + careful przymiotnik
  Zwykła kolokacja

  Still, you may want to be particularly careful about subjects like religion and politics.

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie ostrożny
 1. especially przysłówek + cautious przymiotnik
  Luźna kolokacja

  Whatever the route, drivers should be especially cautious in the winter.

particularly wary kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie ostrożny
 1. particularly przysłówek + wary przymiotnik
  Luźna kolokacja

  In this election year, when family values have become a point of contention, the video business is particularly wary of attack.

especially wary kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie ostrożny
 1. especially przysłówek + wary przymiotnik
  Luźna kolokacja

  You should be especially wary of agents who promise to read your work for a fee.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo