Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"system opieki społecznej" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "system opieki społecznej" po polsku

"system opieki społecznej" — Słownik kolokacji angielskich

welfare system kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): system opieki społecznej
  1. welfare rzeczownik + system rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There were also local welfare systems for poor individual or family.