"symbolic moment" — Słownik kolokacji angielskich

symbolic moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): symboliczny moment
  1. symbolic przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Supporters of capital punishment also see the impending execution as a symbolic moment.

    Podobne kolokacje: