"sweeping brush" — Słownik kolokacji angielskich

sweeping brush kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamiatając szczotkę
  1. sweeping przymiotnik + brush rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She said, I've hit with a sweeping brush.

    Podobne kolokacje: