"suspension design" — Słownik kolokacji angielskich

suspension design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieszenie projekt
  1. suspension rzeczownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Many newer mountain bikes have a full suspension design.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo