"survive at the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeżyj wtedy
  1. survive czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A second child did not survive, due to complications at the time of birth.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo