"survey with eyes" — Słownik kolokacji angielskich

survey with eyes kolokacja
Popularniejsza odmiana: survey with an eye
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badanie z oczami
  1. survey czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She turned back, and surveyed him with a critical eye.

    Podobne kolokacje: