"survey with an eye" — Słownik kolokacji angielskich

survey with an eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badanie z okiem
  1. survey czasownik + eye rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She turned back, and surveyed him with a critical eye.

    Podobne kolokacje: