"surprisingly clear" — Słownik kolokacji angielskich

surprisingly clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zadziwiająco czysty
  1. surprisingly przysłówek + clear przymiotnik
    Luźna kolokacja

    "I'm fine, sir," she said in a surprisingly clear voice.

powered by  eTutor logo