Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"surgical removal" — Słownik kolokacji angielskich

surgical removal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chirurgiczne usunięcie
  1. surgical przymiotnik + removal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In most cases the treatment involves surgical removal of the lesion.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo