"surf beach" — Słownik kolokacji angielskich

surf beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fale przyboju plaża
  1. surf rzeczownik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The bay is a popular surf beach, featuring a breakwater at the eastern end.

    Podobne kolokacje: