"supply news" — Słownik kolokacji angielskich

supply news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości dostawcze
  1. supply czasownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Was I happy at the prospect of supplying news for a Fox channel?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo